Skapad i samarbete
mellan reklambyråer och marknadschefer

120 års gemensam erfarenhet av marknadsföring och försäljning

Vi som ligger bakom Utmärkt har varit där själva. Vi har ställts inför samma frågor som du förmodligen står inför nu.

Olika skeden, oförutsedda händelser, konjunkturer som går upp och sådana som går ned. Vi har sett det mesta från många olika marknadsperspektiv. Från företaget som ska hitta rätt personlighet och tilltal på marknaden till kommunikationsbyrån som ska hjälpa till att forma identiteten. Vi vet att det finns trösklar att ta sig över för att bli mer aktiv i sin marknadsföring.

Vi vill sänka de trösklarna för dig. Och finnas till hands när du behöver och påminna och peppa när det behövs.

Utmärkt Studio är nyckeln till ditt nya arbetssätt. En plattform med enkla men tydliga funktioner som hjälper dig att få kontroll. Och enkelt dela med dig av material och planering till andra i organisationen.

Kan du mäta det, kan du utveckla det.

Syftet med allt marknadsarbete är att få till någon slags förändring. En omsättningsökning, ökad kännedom om ditt varumärke eller kanske en förflyttning av din position på marknaden i förhållande till dina konkurrenter.

Ett sätt att jobba är att chansa. Att testa sig fram och hålla upp ett finger i luften för att avgöra vilket resultatet blev. Ett annat sätt är att välja mål och aktiviteter som sedan går att mäta effekten av.

Vi hjälper dig att göra dig marknadsarbete mätbart. Vet du säkert vad som fungerar, kan du med större precision koncentrera dina resurser till det ger dig större ”bang for the buck”.

Hur ser vägen till mer bang for the buck ut?

Det handlar inte om någon raketforskning. Det handlar mer om att arbeta konsekvent, kontrollerat och med tydlighet. Vår arbetsmodell är inte krävande, det enda vi vill är att den ska bli din.

Testa Utmärkt Studio!

Varumärke

Vem är du? Vad står du för? Kanske du är helt säker på det. Eller så behöver du hjälp att hitta startpunkten i ditt företags kommunikation. Det är här vi börjar.

Uppföljning

Vad fungerade mindre bra och vad ska vi  göra mer av? Analysen av dina insatser ger dig en färdplan inför nästa budgetår eller marknadsföringsperiod. Effekten? Ökad. Kostnaden? Lägre.

Målgrupp

Vem är din kund, eller den du vill ska vara din kund? Återigen, du vet vad du ska säga till din målgrupp, eller så vet du det inte. Vi utgår från förutsättningarna och fyller i tomrummen.

Målmätning

Hur gick det? Uppfyllde vi våra föresatser? Vad fungerade mindre bra och vad ska vi arbeta vidare med? Målmätningen är vägvisningen.

Aktivitetsplan

Var ska vi synas för att säga det vi vill säga till dem som vi vill ska höra det? Nyckeln är en aktivitetsplan. Stor eller liten, det spelar ingen roll. Det är här du kan börja jobba systematiskt.

Varumärke
Vem är du? Vad står du för? Kanske du är helt säker på det. Eller så behöver du hjälp att hitta startpunkten i ditt företags kommunikation. Det är här vi börjar.

Varumärke

Vem är du? Vad står du för? Kanske du är helt säker på det. Eller så behöver du hjälp att hitta startpunkten i ditt företags kommunikation. Det är här vi börjar.

Uppföljning

Vad fungerade mindre bra och vad ska vi  göra mer av? Analysen av dina insatser ger dig en färdplan inför nästa budgetår eller marknadsföringsperiod. Effekten? Ökad. Kostnaden? Lägre.

Målgrupp

Vem är din kund, eller den du vill ska vara din kund? Återigen, du vet vad du ska säga till din målgrupp, eller så vet du det inte. Vi utgår från förutsättningarna och fyller i tomrummen.

Målmätning

Hur gick det? Uppfyllde vi våra föresatser? Vad fungerade mindre bra och vad ska vi arbeta vidare med? Målmätningen är vägvisningen.

Aktivitetsplan

Var ska vi synas för att säga det vi vill säga till dem som vi vill ska höra det? Nyckeln är en aktivitetsplan. Stor eller liten, det spelar ingen roll. Det är här du kan börja jobba systematiskt.

Varumärke
Vem är du? Vad står du för? Kanske du är helt säker på det. Eller så behöver du hjälp att hitta startpunkten i ditt företags kommunikation. Det är här vi börjar.